Bạn được nghe một vài lời chúc qua các câu thành ngữ tiếng Trung

Một vài câu chúc Tết đầy ý nghĩa, hay nhất bằng tiếng Trung trong ngày Tết . Khi tết đến bạn được nghe những câu chúc tết, câu chúc tiếng Trung như: chúc gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý… Bạn được nghe một vài lời chúc qua các câu thành ngữ tiếng Trung

câu chúc Tết bằng tiếng Trung

câu chúc Tết bằng tiếng Trung

Những câu chúc hay, ý nghĩa trong tiếng Trung giao tiếp mà các bạn nên biết. Người Trung Quốc thường chúc tụng nhau như thế nào, tiếng Trung Chinese xin chia sẻ với các bạn những câu chúc ý nghĩa của người Trung dưới đây:

1. Một vài câu chúc qua thành ngữ tiếng Trung

Vạn sự đại cát:万事大吉 (Wànshìdàjí)
Cát tường như ý:吉祥如意 (Jíxiáng rúyì)
Thập toàn thập mỹ: 十全十美 (Shíquánshíměi)
Nhất nguyên phúc thủy:一元复始 (Yīyuán fù shǐ)
Vạn tượng canh tân:万象更新 (Wànxiàng gēngxīn)
Phổ thiên đồng khánh:普天同庆 (Pǔtiāntóngqìng)
Tiếu trục nhan khai :笑逐颜开 (Xiàozhúyánkāi)
Hỉ tiếu nhan khai:喜笑颜开 (Xǐxiàoyánkāi)
Hoan ca tiếu ngữ:欢歌笑语 (Huāngē xiàoyǔ)
Nhất phàm phong thuận:一帆风顺 (Yīfānfēngshùn)
Bằng trình vạn lý:鹏程万里 (Péng chéng wànlǐ)
Vô vãng bất lợi:无往不利 (Wúwǎngbùlì)
Phi hoàng đằng đạt:飞黄腾达 (Fēihuángténgdá)
Đại hiển thân thủ:大显身手 (Dàxiǎnshēnshǒu)
Dũng vãng trực tiền:勇往直前 (Yǒngwǎngzhíqián)
Cát tinh cao chiếu:吉星高照 (Jíxīng gāo zhào)

2. Những câu chúc tết bằng tiếng Trung

恭祝新春:Gōng zhù xīnchūn: Cung chúc tân xuân

祝你年年有余:Zhù nǐ nián nián yǒuyú: Chúc bạn quanh năm dư thừa (Chỉ tiền bạc ..)

祝你新的一年身体健康、家庭幸福:Zhù nǐ xīn de yī nián shēntǐ jiànkāng, jiātíng xìngfú: Chúc bạn một năm mới mạnh khỏe,gia đình hạnh phúc!

过年好:Guònián hǎo: Chúc năm mới (Thường dùng cho tết âm lịch)

祝你过年愉快:Zhù nǐ guònián yúkuài: Chúc bạn năm mới vui vẻ (Thường dùng cho tết âm lịch)

祝你万事如意、吉祥:Zhù nǐ wànshì rúyì, jíxiáng: Chúc bạn vạn sự như ý,cát tường.

祝你好运、年年吉祥:Zhù nǐ hǎo yùn, nián nián jíxiáng: Chúc bạn may mắn,quanh năm cát tường.

除夕:Chúxì: Đêm 30,trước giao thừa

新年好:Xīnnián hǎo: Chúc năm mới (Thường dùng cho tết dương lịch)

祝你步步高升:Zhù nǐ bùbùgāo shēng: Chúc bạn ngày càng thăng tiến

祝你学习进步:Zhù nǐ xuéxí jìnbù: Chúc bạn học hành tiến bộ

祝你春节愉快:Zhù nǐ chūnjié yúkuài: Chúc bạn tiết xuân vui vẻ

祝你新的一年有喜事:Zhù nǐ xīn de yī nián yǒu xǐshì: Chúc bạn một năm mới có chuyện vui(Thường chỉ kết hôn,sinh con….)

CHIA SẺ